+371 263 93 008 [email protected]

Projektēšana

Geheit uzņēmums sniedz  projektēšanas pakalpojumus saspiesta gaisa sagatavošanai un ražošanai, siltuma rekuperācijai, ventilācijas sistēmām, gaisa kondicionēšanai un saldēšanas sistēmu izveidei priekš maziem, vidējiem un lieliem rūpniecības un komerciāliem objektiem. 

 

Projekti ietver risinājumus: 

  • jaunu objektu būvniecībā;
  • esošo objektu rekonstrukcijā, lai uzlabotu uzņēmuma energoefektivitāti. 

Galvenie kritēriji  iekārtu izvēlei un tehnoloģisko shēmu izstrādei ir iekārtu drošība, energoefektivitāte, ekonomiskā efekta ievērojams pieaugums un videi draudzīgums.

Geheit speciālistiem, kas nodarbojas ar projektēšanas un darba dokumentācijas izstrādi, ir plaša pieredze ar kompresoriem un citām tehnoloģiskām  iekārtām , kā arī ir  izcilas iemaņas strādāt ar divdimensiju un trīsdimensiju modelēšanas programmām, kas nepieciešamas, lai sagatavotu procesu diagrammas, lielizmēru  rasējumus, plānus un citus dokumentus. Daudzu gadu pieredze ar vadošajiem starptautiskiem  uzņēmumiem un vairāku veiksmīgi pabeigtu projektu veicina sniegto pakalpojumu kvalitātes un dokumentācijas nepārtrauktu uzlabošanu, kā arī darba īstenošanai nepieciešamā laika samazināšanu.

Projektēšana ietver šādas darbības:

  • Projektu plānošana, pamatojoties uz projekta uzdevumu;
  • Aprīkojuma un iekārtu izvēle;
  • Plāna izstrāde iekārtu izvietošanai un savienošanai ar esošajiem tīkliem.
  • Projekta dokumentācijas izstrāde, ieskaitot tehnoloģiskās shēmas ar kontroles mērīšanas ierīcēm un automatizēšanu;
  • Aptaujas lapas un specifikāciju izstrāde;
  • Tāmes dokumentācijas sagatavošana;
  • Trešo personu organizācijas autoruzraudzība instalācijas laikā.

Pēc klienta pieprasījuma dokumentācija tiek sniegta krievu, angļu, vācu vai Baltijas valstu valodās.

 

GEHEIT pārstāvis Baltijas valstīs:

GEHEIT SIA,
Akāciju iela 3B, Rīga, LV-1029
Тel.: +371 263 93 008
Тel.: +371 221 15 996
[email protected]