+371 263 93 008 [email protected]

Konsultācijas

Kvalificētiem darbiniekiem, kuri jau daudzus gadus projektē, uzstāda, regulē un testē saspiestā gaisa padeves sistēmas, ir plaša pieredze ar kompresoriem, siltumapmaiņas, sūknēšanas, sausinātājiem un citām iekārtām. Šī pieredze ļauj Geheit uzņēmumam darboties kā tehniskajam ekspertam veicot  neatkarīgu ražotnes stāvokļa novērtējumu, tā arī sniegt priekšlikumus tās modernizācijai ar ekonomiskās efektivitātes pamatojumu. Šajā jomā uzņēmums ir gandarīts piedāvāt tādus pakalpojumus kā tehniskās revīzijas un modernizācijas  priekšizpēti.

 

1. Tehniskais audits

Tehniskais audits ietver uzņēmuma departamentu gaisa patēriņa  izpēti un pneimatisko tīklu stāvokļa analīzi, lai noteiktu vispiemērotāko shēmu ražošanas modernizācijai un visefektīvāko iekārtu izvēli.

Tehniskais audits ietver:

 • Izbraukšana uz objektu;
 • Esošo iekārtu pārbaude un analīze, iepazīšanās ar tehnisko dokumentāciju un ekspluatācijas parametriem;
 • Saspiesta gaisa patēriņa mērīšana ar instrumentiem;
 • Mērījumu rezultātu apstrāde, izmantojot īpašu programmatūras pakotni;
 • Priekšlikumu sagatavošana tehnoloģisko shēmu modernizācijai, tehnisko risinājumu optimizācijai un iekārtu energoefektivitātes uzlabošanai. Iepriekšēja aprīkojuma izvēle;
 • Risku analīze projekta īstenošanas laikā;
 • Tehniski ekonomiskais pamatojums.

2. Tehniski ekonomiskais pamatojums

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk tekstā – TEP) ir izstrādāts, pamatojoties uz tehniskās revīzijas posmā veikto analīzi un ietver:

 • Projekta izmaksu iepriekšēja aprēķināšana;
 • Ieguldījumu atmaksāšanās perioda aprēķināšana. Projekta ekonomiskā efektivitāte.

  GEHEIT pārstāvis Baltijas valstīs:

  GEHEIT SIA,
  Akāciju iela 3B, Rīga, LV-1029
  Тel.: +371 263 93 008
  Тel.: +371 221 15 996
  [email protected]